Przetłumacz

Możesz przetłumaczyć modlitewnik lub przygotować nowy, używając programu przygotowane w specjalnie w tym celu:

Catalog Editor - pierwsze kroki - program do ściągnięcia, który ułatwia tłumaczenie modlitewników